Adres

Heulenslag 36, 2971VG Bleskensgraaf

Voorwaarden

Voorwaarden

In dit privacybeleid beschrijven we hoe we jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Tijdens een bezoek aan onze website of een aankoop aan we uiterst zorgvuldig met deze informatie om en geven je middels deze documentatie graag inzicht in de wijze waarop we deze behandelen.

Informatie

Tijdens een bezoek aan onze website verzamelen we automatisch bepaalde apparaat informatie, waaronder jouw webbrowser, IP-adres, tijdzone en cookies. Tevens verzamelen we informatie over de interactie met afzonderlijke webpagina’s en bewaren we websites en zoektermen die je naar onze website hebben geleid.

We gebruiken deze apparaat informatie bij het screenen op mogelijke risico’s en fraude en meer in het algemeen om onze website te verbeteren en te optimaliseren, door gebruikersinteractie en marketing campagnes te analyseren.

Dit doen we middels de volgende technologieën:

  • Cookies die op jouw apparaat of computer worden geplaatst en een anonieme unieke identificatiecode bevatten (meer informatie).
  • Logbestanden die gebruikersinteractie registreren en informatie verzamelen vanaf onze website, waaronder jouw IP-adres, browsertype, internetprovider, pagina interactie en tijdstempels.
  • Webbakens als tags en pixels die ons helpen te begrijpen en vastleggen hoe je door onze website en producten navigeert.

Gegevens

Zodra je een aankoop doet bij Bergh, verzamelen we bepaalde bestelgegevens, waaronder jouw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

We gebruiken deze bestelinformatie om actuele en toekomstige bestellingen op correcte wijze te kunnen uitvoeren, inclusief de verwerkingen van betalingen, bevestigingen en facturen.

Daarnaast gebruiken we deze bestelinformatie om:

  • Te communiceren over vervolgstappen
  • Bestellingen te screenen op mogelijk risico of fraude
  • Aanvullende informatie en advertenties te verstrekken

Delen

In uitzonderlijke gevallen delen we jouw persoonsgegevens, om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld in het geval van een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek. In bepaalde gevallen delen we jouw persoonsgegevens gegevens, om onderstaande activiteiten te optimaliseren.

We gebruiken Google Analytics (privacyverklaring) voor het inzichtelijke maken van gebruikersinteractie, indien gewenst kun je jezelf afmelden voor het verzamelen van gegeven (uitschrijven).

Reclame

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we jouw persoonlijke gegevens om gerichte advertenties of marketingcommunicatie te kunnen bieden, waarvan wij denken dat deze voor jou interessant zijn. Meer informatie over gerichte advertenties vindt je op de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative.

Mocht je jezelf willen uitschrijven van deze gerichte advertenties, dan kun je dat doen voor zowel Facebook (uitschrijven), Google (uitschrijven) als Bing (uitschrijven) en indien gewenst is het uitschrijven ook mogelijk via de opt-out-portal van de Digital Advertising Alliance (uitschrijven).

Traceren

Houd er rekening mee dat we onze algemene manier van gegevensverzameling en het gebruik van onze website niet aanpassen, wanneer we een Do-Not-Track signaal van jouw browser herkennen.

Rechten

Als bewoner van Europa heb je wettelijke toegang tot de persoonsinformatie die we van jou verzamelen en we helpen je graag om deze indien nodig te corrigeren, bijwerken of verwijderen. Neem contact met ons zodra we je hierbij kunnen helpen.

Bovendien verwerken we jouw informatie om wederzijdse contracten na te komen of om legitieme zakelijke belangen na te streven. Houd er rekening mee dat we jouw informatie ook buiten Europa beschikbaar stellen.

Veranderingen

Indien nodig werken we dit privacybeleid bij om wijzigingen in onze praktijken of om andere operationele juridische redenen te weergeven.

Contact

Voor meer informatie of voor het indienen van een klacht, kun je ons een mailtje sturen naar info@bergh.nl of een brief sturen naar Bergh Inkoop / Verkoop, Heulenslag 36, 2971 VG te Bleskensgraaf.

Voorwaarden

We bieden alle informatie, producten en diensten aan, op voorwaarde dat je akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Lees deze aandachtig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te openen of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen toegang krijgen tot de website of een van de diensten ervan gebruiken.

Introductie

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze service en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden, inclusief aanvullend beleid waarnaar wordt verwezen via relevante links. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief leveranciers en klanten.

Alle functies of tools die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de voorwaarden. Je kunt de meest recente versie van deze voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Website voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en dat je ons toestemming hebt gegeven om al jouw minderjarige gezinsleden deze site te laten gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en je mag bij het gebruik van onze service ook geen wetten in jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht wetten). Tevens mag je geen virussen of codes van destructieve aard verzenden. Een schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw services en aanvragen.

Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om onze service op welk moment, aan welke reden dan ook te weigeren. Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcardgegevens) on-gecodeerd kan worden overgedragen en omvat, verzending via verschillende netwerken en wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Je stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op de website waarmee de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het je eigen verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

Wijzigingen in service en prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in op de website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van jouw computer monitor nauwkeurig is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen naar eigen goedkeuring op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door je is gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van facturatie en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goedkeuring, gekochte hoeveelheden per persoon beperken of annuleren. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat het contact werd opgenomen. Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en account informatie te verstrekken voor alle aankopen die bij ons worden gedaan. Je stemt ermee in om jouw persoonsgegevens en andere informatie, inclusief het e-mailadres, betaalgegevens en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we de transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Optionele services

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle en geen controle of input hebben. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is geheel op eigen risico en goedkeuren en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden.

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van een derde partij, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van een derde partij. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees en begrijp het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Feedback en inzendingen

We zijn niet verplicht om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden, om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen of om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die, naar onze eigen goedkeuring, onwettig, aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden.

Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je stemt er verder mee in dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, jezelf niet voordoen als een ander of op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonsinformatie

Jouw inzending van persoonsinformatie via de website wordt beheerst door ons privacybeleid. Lees deze daarom ook goed na.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de service of op een gerelateerde website op elk moment nauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversings datum worden toegepast in de service of op een gerelateerde website om aan te geven dat informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Afwijzing van garanties en beperking aansprakelijkheid

We garanderen of vertegenwoordigen niet dat je gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Je stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten die via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor jou gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Bergh Inkoop / Verkoop aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van een van de service of producten, of voor enige andere claim op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als de optie is aangegeven. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

Disclaimer

Je stemt ermee in dat Bergh Inkoop / Verkoop en gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaten vergoedingen die door een derde partij zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit de schending van deze voorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jezelf of ons worden beëindigd. Als je naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, kunnen we de overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je bijgevolg de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

Volledige overeenkomst

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op jouw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden mogen niet worden opgevat in het nadeel van de opsteller.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan we service leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en Europa.

Wijzigingen in de servicevoorwaarden

Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goedkeuring enig deel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Contactinformatie

Vragen over deze voorwaarden kunnen enkel en alleen aan ons worden gesteld door een e-mail te sturen naar info@bergh.nl.

Scroll naar boven